Avís Legal

De conformitat amb la legislació vigent (llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, i el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679), aquest avís legal té per finalitat complir amb el deure d’informació general i d’establiment de les condicions d’ús i accés per a l’usuari d’aquest portal d’internet.


Sobre aquest avís legal


Aquest avís legal regula les condicions generals d’ús i serveis de la pàgina www.terratzosgraus.com, propietat de GRAUS, Terratzos i Paviments domiciliat a la Carretera de Miralcamp, km. 1.5, 25230 Mollerussa (Lleida).


Si desitgeu posar-vos en contacte amb nosaltres podeu fer-ho per correu postal a l’adreça abans esmentada, per correu electrònic a: info@terrratzosgraus.com o bé per telèfon al +34 973 600 148 o per fax al +34 973 710 401


La utilització d’aquest portal us atribueix la condició d’usuari d’aquest lloc web, cosa que implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions d’aquest avís legal en la versió publicada i actualitzada per GRAUS, Terratzos i Paviments en el moment d’accés de l’usuari.


Ús correcte del lloc web


Aquest lloc web és únic i d’ús exclusiu personal dels usuaris. L’usuari es compromet a no utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·legals o prohibides.


L’usuari accepta utilitzar el servei només a títol personal i sense fins lucratius. També accepta informar a GRAUS, Terratzos i Paviments de manera oportuna si observa un ús no autoritzat o inadequat del servei per part de tercers o violacions de drets d’autor, marques registrades o altres drets que el servei pogués arribar a infringir o viceversa.


Propietat industrial


Es prohibeix la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels continguts d’aquest lloc web amb finalitat comercial. Aquests actes d’explotació només podran portar-se a terme prèvia autorització expressa de GRAUS, Terratzos i Paviments. Només s’autoritza la reproducció (impressió o descàrrega) per fer-ne un ús privat dels continguts al lloc web.


No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa per part dels legítims titulars.


Excepte autorització expressa de GRAUS, Terratzos i Paviments, no es permet l’enllaç a «pàgines finals», frames o qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina www.terratzosgraus.com


GRAUS, Terratzos i Paviments es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que ofereix com la seva forma de presentar-los o localitzar-los.


Responsabilitat


Amb caràcter general, els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d’acord amb les condicions i els termes anteriors, sense que GRAUS, Terratzos i Paviments tingui cap responsabilitat per una utilització indeguda.


GRAUS, Terratzos i Paviments no serà en cap cas responsable de les alteracions que es produeixin en el servei per fallades en la xarxa elèctrica, en la xarxa de connexió, en el servidor o en qualsevol altra prestació.


GRAUS, Terratzos i Paviments no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que puguin ocasionar danys o alteracions en el sistema informàtic. De manera que GRAUS, Terratzos i Paviments no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.


GRAUS, Terratzos i Paviments - Tel. +34 973 600 148
Carretera de Miralcamp, Km. 1,5
25230 Mollerussa - Lleida
info@terratzosgraus.com